VACATURES & STAGES

Hoofdbegeleid(st)er (50%) & leefgroepbegeleid(st)er (50%) De Marbel

 

1. Functiegegevens

Functietitel: Hoofdbegeleid(st)er

2. Doel van de functie

Coördineren van de toegewezen leefgroep om een kwaliteitsvolle dagelijkse werking te onderhouden, naast de taak van begeleider.

3. Plaats in de organisatie

VZW De Walhoeve

Noordburgweg 69, 8630 Veurne

De directe leidinggevende is de zorgcoördinator dagbegeleiding.

Deze functie geeft leiding aan 1 tot 3 personeelsleden behorend tot het begeleidingsteam van dagbegeleiding De Marbel.

4. Basisresultaten van de functie

1. Coördineren van het orthopedagogisch basisklimaat binnen jouw leefgroep om aan kwalitatieve hulpverlening te kunnen doen.

Taken:

 • Invullen van alle taken die als begeleider tot jouw functie behoren.
 • Hanteren van (ortho)pedagogische principes in elke situatie.
 • Belichamen van een voorbeeldfunctie voor andere begeleiders.

2. Coördineren van de dagelijkse werking van jouw leefgroep om een zo goed mogelijk leefklimaat voor de jongeren te garanderen.

Taken:

 • Leiden van de teamvergadering en aanmaken van de bijhorende agenda.
 • Ondersteunen van begeleiders bij de opvolging en concretisering van de individuele handelingsplanning.
 • Coördineren en opvolgen van een activiteitenaanbod, afgestemd op en aangepast aan de noden van de doelgroep.
 • Steunen en sturen van je collega's in het team. Jij bent hun 'kapitein'.

3. Opvolgen van de (logistieke) organisatie van je leefgroep om de werking zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Taken:

  • Instaan voor invulling en opvolging van de dienstregelingen.
  • Instaan voor invulling en opvolging van de toegewezen logistieke taken, in samenwerking met de logistiek medewerkers.
  • Bijhouden en opvolgen van de toegewezen budgetten.
  • Aandacht hebben voor het correcte gebruik van de materiële infrastructuur.

  4. Handelen binnen de visie van VZW De Walhoeve en conform het Kwaliteitshandboek (KHB) zodat dit ten volle wordt uitgedragen aan de leefgroep.

   Taken:

   • Respecteren van de organisatiestructuur.
   • Deelnemen aan de overlegorganen zoals bepaald in het KHB.
   • Verantwoordelijkheid en initiatief nemen inzake persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van de functie.

   5. Competenties

   • Je bent in staat zelfstandig te werken.
   • Je hebt leidinggevende capaciteiten.
   • Je beschikt over de inzichten en vaardigheden om jongeren in groepsverband en individueel te begeleiden.
   • Je hebt kennis van methoden en technieken om het cliëntensysteem te ondersteunen en te begeleiden.
   • Je beschikt over een ruime parate kennis van actuele begeleidingsprincipes en –methodieken.
   • Je kan vlot rapporteren, handelingsplannen en evolutieverslagen maken.
   • Je kan een vergadering leiden.
   • Je kan nauwgezet administratieve en logistieke taken uitvoeren.

   Diplomavereisten:

   Minstens houder zijn van een diploma graduaat of bachelor met een specifieke pedagogische opleiding of gelijkwaardig door ervaring.

   Ervaring :

   Minstens een aantal jaar ervaring in het werken met kinderen/jongeren en gezinnen met een ondersteuningsnood.

   Ervaring in leiding geven is een pluspunt.

   Waar en hoe solliciteren?

   Via e-mail: wim.hove@dewalhoeve.be

   Per brief

   Persoonlijk aanmelden

   Contact: Dhr. Wim Hove

   DE WALHOEVE
   Eikhoekstraat 65, 8640 WESTVLETEREN

    

    

   Wil je graag bij ons stage lopen?Neem contact met de pedagogisch coördinator Hilde Tanghe via e-mail: hilde.tanghe@dewalhoeve.be of telefonisch 057400747.