VACATURES & STAGES

Vacature Leefgroepbegeleid(st)er (50-70%)                                 

Vzw De Walhoeve is een organisatie in de Jeugdzorg met maatschappelijke zetel in Westvleteren, Eikhoekstraat 65.

 

Wij bieden de modules verblijf- en  dagbegeleiding  met contextbegeleiding aan , alsook positieve heroriëntering, contextbegeleiding autonoom wonen en ervaringsgerichte trajecten met cAnnect.

Verblijf  situeert zich in Westvleteren,  Dagbegeleiding in Ieper en in Veurne. 

Positieve heroriëntering organiseren we in het arrondissement Veurne-Diksmuide en cAnnect richt zich op de provincie West-Vlaanderen. 

Functieomschrijving:

Als leefgroepbegeleid(st)er begeleid je kinderen, jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden. Het gaat meestal om kinderen, jongeren die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden.

 

Je werkt professioneel in en met de gewone dagelijkse leefsituatie waarin de jongeren zich bevinden. Je stimuleert hen met de bedoeling hun persoonlijkheid te ontwikkelen en op die manier hun welzijn en sociale integratie te bevorderen.

 

Meer specifiek heb je volgende taken:

 

 • Hanteren van je eigen persoon als het belangrijkste werkinstrument. Je beschikt hierbij over een gezonde dosis leervermogen en een blijvende zin voor kritische reflectie over het eigen functioneren.
 • Begeleiden van de (leef)groep en bevorderen van groepsprocessen; installeren van een orthopedagogisch leefklimaat;
 • Structuur verlenen aan het dagelijkse leefmilieu van de jongeren en creëren van een huiselijke sfeer.
 • Ondersteuning bieden bij alle momenten van het dagelijkse leven (verzorging, maaltijd, ontspanning, studie, …);
 • Organiseren en begeleiden van geplande activiteiten;
 • Individueel werken met de jongeren, via het leggen van contacten en het opbouwen van een groeibevorderende relatie;
 • Aandachtsbegeleider voor de jouw toegewezen kinderen/jongeren;
 • In overleg uitwerken van een handelingsplan en de concrete toepassing hiervan in de dagelijkse begeleiding;
 • Samenwerken als teamlid met andere disciplines;
 • Rapporteren van observaties;
 • Evalueren van de toegepaste begeleiding;
 • Verrichten van logistieke en administratieve taken zodat de werking van de leefgroep vlot zou verlopen.

Functieprofiel:

 • Je bent in staat zelfstandig te werken;
 • Je gaat graag om met kinderen en jongeren
 • Je functioneert goed in teamverband;
 • Je bent bereid tot een flexibele opstelling en het werken op onregelmatige tijdstippen;
 • Je beschikt over de inzichten en vaardigheden om jongeren in groepsverband en individueel te begeleiden;
 • Je bent bereid tot bijscholing;
 • Je hebt kennis van methoden en technieken om jongeren met gedragsproblemen te begeleiden;
 • Je beschikt over een ruime parate kennis;
 • Je kan vlot rapporteren (handelingsplannen en evolutieverslagen maken, logboek invullen, ….).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Diplomavereisten:

 • TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • Se-N-Se Leefgroepenwerking TSO
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Orthopedagogie
 • Graduaat/Bachelor of Licentiaat/Master in een menswetenschappelijke richting (pedagogie, orthopedagogie, psychologie,….)

Arbeidsomstandigheden:

Plaats van tewerkstelling is de residentiële leefgroep Verblijf . Deze is gelegen in de Eikhoekstraat 65 8640 Westvleteren

 

Datum aanvang tewerkstelling : Opstart tussen 01/02/2023 en uiterlijk 13/02/2023.

Einde tewerkstelling : 28/05/2023 – mogelijks nog verlengbaar.

 

Arbeidsregeling:

Tewerkstelling  van minimum 50% (19u/38) tot maximum 70% (26u36/38).

Vervangingscontract bepaalde duur. Mogelijks nog verlengbaar.

 

Je werkt in een variabel uurrooster met  slapende nachten (1-3 per maand) en weekendwerk.

Loon : volgens barema’s P.C. 319.01

 

Procedure:

Sollicitatiebrief, vergezeld van curriculum vitae, mag verstuurd worden  naar Dhr. Wim Hove – Eikhoekstraat 65 – 8640 Westvleteren of per e-mail: wim.hove@dewalhoeve.be

 

Kandidaten die in aanmerking komen voor de functie worden uitgenodigd voor een gesprek.

Spontaan solliciteren kan altijd.

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: wim.hove@dewalhoeve.be

Per brief

Persoonlijk aanmelden

Contact: Dhr. Wim Hove

DE WALHOEVE
Eikhoekstraat 65, 8640 WESTVLETEREN

 

 

Wil je graag bij ons stage lopen?Neem contact met de pedagogisch coördinator Hilde Tanghe via e-mail: hilde.tanghe@dewalhoeve.be of telefonisch 057400747.