MISSIE, VISIE EN WAARDEN

Missie

Als organisatie in de jeugdzorg is vzw De Walhoeve er voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun leefomgeving met een ondersteuningsnood.

Vanuit een verbindend samenwerken bieden we ondersteuning op maat.

We vertrekken altijd vanuit het belang van het kind. Het is onze overtuiging dat elk kind, jongere en jongvolwassene nood heeft aan én recht heeft op een stabiele leefomgeving om zich te kunnen ontwikkelen tot een gelukkige volwassene die kan deelnemen aan de maatschappij.

Als gastvrije en dynamische organisatie willen we een betrouwbare partner zijn, verankerd in samenwerkingsverbanden en in een ruim netwerk.

Vzw De Walhoeve staat voor het zorg-saam begeleiden en ondersteunen in een warme en positieve omgeving.

Visie op hulpverlening:

We vertrekken vanuit de krachten en noden  van de jongere en zijn leefomgeving.
In een open dialoog zoeken we welk traject we samen volgen om een ondersteuning op maat te bieden.  Tijdens dit traject blijven we in verbinding met de jongere en zijn leefomgeving, met respect voor ieders tempo.  Op die manier bouwen we aan een duurzame vertrouwensrelatie.

We handelen vanuit een onbevooroordeeld en oprecht graag zien.
We hanteren een open communicatie en een blijvend engagement, ook op momenten van crisis en in moeilijke situaties.


Binnen een kleinschalig kader willen we onze jongeren in de eerste plaats een veilige en warme plek bieden waar ze zichzelf mogen  zijn, waar alle medewerkers zich engageren om hen ten volle te stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling.  We gaan daarbij voortdurend in dialoog en geven ruimte om fouten te maken.

 

Visie op organisatie:

We willen voor onze samenleving en alle betrokkenen een betrouwbare partner zijn.   Kernwaarden als respect, vertrouwen en open communicatie kenmerken ons als organisatie en als individu.

Door het uitbouwen van een ruim netwerk, vergroten we onze veerkracht en de mogelijkheden om als organisatie verder te ontwikkelen. Het engagement van vrijwilligers beschouwen we als een sterke meerwaarde.
We zoeken actief  naar samenwerkingen om onze krachten te bundelen om het hulpverleningsaanbod in onze regio zo compleet mogelijk te maken.


We zijn ons bewust van onze sterktes en willen niet blind zijn voor onze zwaktes.  Als organisatie zijn we steeds in beweging en op zoek naar verbetering en vernieuwing. Met open blik willen we actief meewerken aan nieuwe ontwikkelingen.

Vzw De Walhoeve staat voor een werkklimaat waar engagement en zorg voor elkaar centraal staan.
De organisatie krijgt vorm vanuit een participatief en waarderend leiderschap waarbij we medewerkers stimuleren om initiatief te nemen en verbinding te maken met elkaar en met de organisatie.
Samen willen we een omgeving creëren waarin medewerkers zich goed voelen en waar veel aandacht  is voor persoonlijke ontwikkeling.

ONZE WAARDEN:

RESPECT

Respect betekent voor ons oprechte waardering voor mens en natuur, onbevooroordeeld kijken naar onze omgeving, aanvaarden van het anders zijn en zorgzaam omgaan met mens en leefomgeving. In het omgaan met elkaar vinden we de mening en gevoelens van de ander belangrijk en proberen we daar in alle omstandigheden maximaal rekening mee te houden.

VERTROUWEN

Vertrouwen is het geloven in de mogelijkheden en krachten van elk individu.
Voor ons is dit van doorslaggevend belang in het ontwikkelen van duurzame relaties met anderen.
Als medewerkers willen we blijven groeien in het geven van vertrouwen aan elkaar, aan onze kinderen en jongeren, aan de gezinnen die we ondersteunen en aan alle partners waar we mee samen werken.

OPEN COMMUNICATIE

Door open te communiceren bouwen we aan duurzame verbindingen waarin respect en vertrouwen centraal staan. We stellen ons hierin kwetsbaar op. We hanteren deze waarde niet alleen  bij het in dialoog gaan met alle betrokkenen, maar eveneens door De Walhoeve open te stellen voor de wereld rondom ons.
We zijn ervan overtuigd dat het hanteren van een open en eerlijke communicatie zorgt voor grotere betrokkenheid  en meer harmonieuze relaties.