POSITIEVE HERORIËNTERING

Rechtstreeks toegankelijk:

Ouders en diensten kunnen rechtstreeks hun verzoek aan ons richten.

De begeleiding gebeurt aan huis.

 

Vijf redenen om aan te kloppen bij vzw De Walhoeve voor Positieve heroriëntering:

1) We starten vanuit een specifieke verontrusting in een opvoedingscontext;

2) We werken met het hele gezin en met iedereen die getroffen is door de situatie, en zoeken hoe we deze verontrusting kunnen wegnemen;

3) We zitten allen samen rond de gesprekstafel zodat communicatie opnieuw mogelijk wordt;

4) We zorgen voor verbinding door iedere betrokkene zijn of haar gevoelens te laten uitspreken en te laten beluisteren door de anderen;

5) We werken aan een oplossing in een periode van vier maanden.

 

In dit proces zoeken we naar verbinding tussen alle betrokkenen en doen we blijvend beroep op hun betrokkenheid.