Crisisopvang en -begeleiding

Vzw De Walhoeve engageert zich voor een mogelijk crisisverblijf en/of –begeleiding.

Aanmelding voor crisisverblijf en -begeleiding gebeurt via het crisismeldpunt, telefoon: 050/337740.