VZW CRISISHULP AAN HUIS

Situering

Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen drie organisaties in de jeugdzorg die hulp aanbieden bij problematische leefsituaties: vzw Binnenstad (Brugge), vzw De Walhoeve (Westvleteren) en vzw Oranjehuis (Kortrijk). Ondertussen is CAH uitgegroeid tot een zelfstandige vzw.  Op onze locatie in Westvleteren is er een antennepunt CAH voor regio Westhoek.

Doelpubliek

Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met jongeren tussen 0 en 18 jaar die te maken hebben met een ernstige crisissituatie met impact op de opvoeding en/of het welzijn van de jongeren. Ook binnen gezinnen waar hulpverlening lopende is, kan naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis een noodsituatie ontstaan. Crisishulp aan Huis kan ook interveniëren in gezinnen waar na een periode van uithuisplaatsing het gezin de jongere opnieuw kan opnemen mits de nodige intensieve coaching en ondersteuning.

Verwijzing en bereikbaarheid

Aanmelding voor crisisbegeleiding of crisisinterventie gebeurt via het crisismeldpunt,telefoon: 050/337740.