KLACHTEN

Wat als je met iets niet akkoord gaat?

Soms zal je iets niet juist vinden of het moeilijk hebben met iets. 

 

Je kan daar altijd over spreken met de begeleider of met iemand van de directie of een schriftelijke klacht indienen bij de directie.

 

Voor een klacht over de directie kan je ook terecht bij de voorzitter van het bestuursorgaan.  De contactgegevens van de voorzitter verkrijg je op eenvoudige vraag via ons algemeen nummer 057400747.

 

Of je kan contact nemen met Opgroeipunt:

 

-Telefonisch: 078 170 000

-Via het meldingsformulier op de website www.opgroeien.be/opgroeipunt

-Per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

 

Opgroeipunt is de plek voor al je feedback over de diensten en de organisaties die Opgroeien subsidieert en erkent. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Vertel Opgroeien over je ervaring, bezorgdheid of klacht. Zo groeien we samen naar de beste zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.