OVER DE WALHOEVE

Vzw De Walhoeve is een organisatie in de jeugdzorg met maatschappelijke zetel in de Eikhoekstraat 65 te Westvleteren.

Vzw De Walhoeve is erkend voor volgende modules:

  • 12 modules verblijf waaronder kamertraining (TCK)
  • 15 modules dagbegeleiding
  • 27 modules laagintensieve contextbegeleiding
  • 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
  • 6 modules contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering

Concreet begeleiden we twaalf jongeren in verblijf en vijftien jongeren in dagbegeleiding. Zowel aan verblijf als aan dagbegeleiding is contextbegeleiding gekoppeld. Binnen de erkenning kunnen we één jongere voorzien van contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. We begeleiden ook zes jongeren en hun gezin in de modules positieve heroriëntering.

 

We organiseren het verblijf op onze locatie in Westvleteren, de dagbegeleiding op onze locaties in Ieper en Veurne. Contextbegeleiding organiseren we zowel vanuit Westvleteren, Ieper als Veurne. Positieve heroriëntering gebeurt binnen het arrondissement Veurne-Diksmuide.