Vorming Nieuwe autoriteit

18/02/2019

In deze tweedaagse opleiding hebben we de evolutie van autoritaire naar anti- autoritaire opvoeding doorlopen. We leerden kennis maken met een nieuwe kijk op gezag. Kenmerkend hiervoor is dat het belangrijk is dat iemand aanwezig blijft, dat de situatie niet escaleert en dat je je handelen zelf bepaalt.

We leerden een nieuwe basishouding kennen waar kinderen aan het roer zitten van een bootje met een hele toekomst voor zich.  Het kind bepaalt zelf de richting waarheen hij wil varen, maar dit steeds in verbondenheid met de volwassene die het touw in handen heeft. De volwassene is het anker van de boot die altijd aanwezig blijft. Hij bepaalt de lengte van het touw. Het touw is de relatie tussen het kind en de volwassene. In onze relatie met het kind bieden we een veilig kader waar het kind kan groeien, experimenteren, fouten maken en leren.

We leerden onder andere om  “het ijzer te  smeden als het koud is”. Dit om escalaties te voorkomen. Het is van belang dat je je niet laat meeslepen en dat je je reactie uitstelt.

Indien het conflict toch escaleert kan er met herstel gewerkt worden. Herstel kan bijvoorbeeld zijn dat de jongere een tekening maakt voor de persoon bij wie het conflict plaats vond.

Wat we blijven meenemen als hulpverlener is dat wij als anker standvastig zijn. We blijven dit ook bij een woelige zee. Wij wijken niet en blijven een ankerpunt voor de jongere. Toch blijft de jongere aan het roer en kiest hij zijn eigen richting.