Resssoor

17/05/2022

RESSSOOR is een project van vzw De Walhoeve om de weerbaarheid van jongeren te verhogen.  We vertrekken van de beproefde opleiding Aandacht in Actie van vzw Arktos voor de kinderen en jongeren die we begeleiden.   Twee  medewerkers volgen een vorming  in het hanteren van deze methodiek.  We gebruiken  de opgedane kennis en ervaring om weerbaarheidstraining duurzaam te verankeren in onze werking en in te zetten voor een ruime doelgroep van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

De uitwerking van RESSSOOR is mogelijk dankzij de financiële steun van het Streekfonds Hart voor West-Vlaanderen beheerd door de Koning Boudewijnstichting.  De toegekende middelen gebruiken we voor de opleidingen voor de kinderen en de jongeren alsook voor de vorming van twee medewerkers.  De loonkosten van de medewerkers die  we op het project inzetten, worden volledig betaald door vzw De Walhoeve.

In onze dagelijkse werking stellen we vast dat de kinderen en jongeren die we begeleiden in veel gevallen baat hebben bij het verhogen van de (psychische) weerbaarheid.  Weerbaarheidstraining vergroot het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren om op te komen voor zichzelf.  Het vergroot de durf om grenzen te stellen en neen te zeggen.  Ze leren ook hun eigen gevoelens herkennen en zich in te leven in de gevoelens van anderen.  Het helpt hen om conflicten op te lossen en te weerstaan aan groepsdruk.  Een toegenomen weerbaarheid vergroot hun kansen en draagt bij tot de verdere ontwikkeling van hun talenten.

Daarom willen we weerbaarheidstraining duurzaam verankeren in onze werking ten behoeve van de kinderen en jongeren die we begeleiden alsook voor een bredere doelgroep van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Begeleiders Rob en Florejan (vlnr op de foto) implementeren de methodiek in onze modules verblijf, dagbegeleiding, mobiele begeleiding en in cAnnect (meer info op www.cAnnect.be).  Hierbij zoeken we naar een eigen invulling en koppelen we  dit onder andere aan de verdere uitwerking van het ervaringsgericht werken.

 

Mario, kwaliteitscoördinator / fundraising