Nieuwe jaar ingezet

18/02/2019

Het nieuwe jaar 2019 werd geamuseerd ingezet op vrijdag 18 januari 2019 met onze traditionele voordracht, die doorging in het auditorium van het  psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart te Ieper.  Kinderrechtencommissaris (nog voor even) Bruno Vanobbergen kwam spreken over “Hoe rekbaar is het kind?”. 

Als rode draad in zijn verhaal stelde  hij zich de vraag:  “ We zien veel kinderen waar heel veel van verwacht wordt om overeind te blijven, maar hoe ver kan een kind daarin gaan?” 

Zeer boeiend gebracht met heel wat raakvlakken tussen de verschillende instanties binnen  jeugdzorg en onderwijs.  

Maar er is nog meer goed nieuws, deze gepassioneerde verteller verlaat ons niet, hij blijft. En dan wel als directeur-generaal van het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Op vrijdag 22 januari 2019 konden wij bij een heerlijk diner in het historisch gebouw Skindles  te Poperinge  even gezellig bijpraten  met collega’s, partners en de leden van de Raad van Bestuur.

Er werd geklonken op het nieuwe jaar.  We maakten van de gelegenheid ook gebruik om terug te blikken op het voorbije jaar, opnieuw een bewogen maar tegelijk positief jaar waarin wij onze nieuwe directeur mochten verwelkomen.