Kriebelgras

24/06/2021

In april voerden we een aantal werken uit op onze locatie in Westvleteren voor de aanleg van ca. 2000 m2 speel- en rustnatuur.

Begin april verwijderden we ca. 500 m2 gazon door de graszoden tot een vijftal centimeter diepte af te graven.  Het vrijgekomen materiaal gebruikten we om op een aantal delen van het terrein kleine niveauverschillen aan te brengen in functie van een toekomstig fietsparcours doorheen onze natuuroase.  Deze niveauverschillen bieden ook een meerwaarde in functie van biodiversiteit.

De werken werden met veel zorg en zo weinig mogelijk verstoring van de bodem uitgevoerd door Kim Reekmans (Arbor Vitae) en Pieter Dely, meesters in “subtiele werken”.  Vervolgens werd een mengsel ingezaaid van zowel éénjarige, tweejarige als meerjarige inheemse plantensoorten.  Door de aanwezigheid van de eenjarigen genieten we al op korte termijn van de bloemenpracht.

De ingezaaide delen en het omliggende gazon op dit deel van het terrein en de speelheuvel gaan we verder extensief beheren door twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, deels te verwerken in een hooiruiter.  Hierdoor krijgen meer bloeiende graslandplanten kansen en vormen ze een rijk buffet voor tal van insecten.  Enkele stroken worden maar twee tot driejaarlijks gemaaid om plaats te geven aan ruigteplanten en overwinterende insecten.

Het terrein is nu in volle ontwikkeling, een boeiend schouwspel van steeds wisselende zichten.  Ook de boompjes die eind vorige jaar werden aangeplant voor het speelbosje groeien goed.

Intussen genieten jongeren, medewerkers en bezoekers van de speel- en rustnatuur.

In een vervolgrubriek gaan we in komende nieuwsbrieven even inzoomen op verschillende facetten van onze natuuroase.

 

Met steun van het Agentschap Natuur en Bos, VIPA,  AG insurance, Kiwanis Dames de Vauban en Kiwanis Ladies Bachten de Kupe.

 

 

Manon, begeleidster verblijf (foto’s)
Mario, kwaliteitscoördinator / fundraising