Klimaat

24/02/2021

In 2019 werd een energiescan uitgevoerd door VIPA en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) voor de gebouwen op onze locatie in Westvleteren.  Hierbij onderzochten ze op welke manier we onze gebouwen energie-efficiënter kunnen maken.

Als resultaat kwamen  onder andere volgende aanbevelingen uit de bus: een verdere vervanging van onze lampen door led verlichting, het vervangen van het glaswerk en de ramen in de het voormalige hoevegebouw en de isolatie van leidingen.

Voor het realiseren van deze energiebesparende maatregelen ontvingen we een klimaatsubsidie die tegemoet komt aan 60% van de kostprijs (exclusief BTW).

De totaliteit van de vermelde acties levert een geraamde daling van de CO2 uitstoot van ca. 6 ton CO2 per jaar en is goed voor een geraamde  jaarlijkse energiebesparing van ruim 33.000 kWh aan energie (voornamelijk uit aardgas).

Deze acties passen in ons klimaatvisieplan en het engagement dat we als organisatie opnemen om te evolueren naar een klimaatneutrale samenleving.

In dit kader plaatsten we onder andere recent ook PV panelen op het dak van onze dagbegeleiding in Ieper en bestuderen we de mogelijkheden om dit ook te realiseren voor onze locatie in Westvleteren.

Mario, kwaliteitscoördinator