Jaarverslag 2020

24/06/2021

De opmaak van het jaarverslag is voor ons traditiegetrouw het moment om eens stil te staan bij het voorbije werkjaar. U zal bij het lezen van dit verslag termen en begrippen tegenkomen die we bij het begin van het werkjaar niet kenden, laat staan al ooit van gehoord hadden. De wereld was namelijk het grootste gedeelte van 2020 in de greep van het Coronavirus.

Ook binnen vzw De Walhoeve konden wij hier niet aan ontsnappen. Vliegensvlug hebben we onze werking moeten aanpassen aan de steeds wisselende richtlijnen van de overheid om onze voorziening Coronavrij te houden. Onze werking, georganiseerd vanuit de visie dat we een warme en gastvrije plek willen zijn voor iedereen die op ons rekent, kwam serieus onder druk te staan.

De flexibiliteit van iedereen werd danig op de proef gesteld. Onze Dagbegeleidingen hebben ongelooflijk snel hun leefgroepwerking omgebouwd naar een individuele begeleiding om toch maar de nodige ondersteuning aan onze jongeren te kunnen bieden. Onze contextbegeleiders mochten niet meer op huisbezoek, maar deze ondersteuning werd vervangen door ‘voordeurmomenten’ en ‘gesprekswandelingen’. Ouders mochten tijdelijk niet meer langs komen in onze leefgroep verblijf waardoor de begeleiding onmiddellijk overschakelde op digitale bezoeken om zo de contacten tussen ouders en kinderen te behouden.

Ik durf gerust hier stellen dat dit voor medewerkers, ouders en kinderen een moeilijke en helse periode was. U kan zich wel inbeelden dat de vreugde groot was toen we de boodschap kregen dat we, mits de nodige maatregelen, stappen mochten zetten richting een ‘normale’ werking in onze voorziening.

En toch zal u in dit jaarverslag ook lezen dat het voor vzw De Walhoeve een zeer actief jaar was waarin we niet gestopt zijn met dromen over hoe we als voorziening verder kunnen groeien en een betrouwbare ‘compagnon de route’ kunnen zijn en blijven voor al wie op ons rekent.

 

Veel leesplezier !

Wim Hove
directeur vzw De Walhoeve