Gezinsstudio

26/09/2023

In het schuurgebouw op het domein van De Walhoeve in Westvleteren zijn er twee mooie, ruime studio’s.

Eén van deze studio’s  is voorzien voor een jongere in kamertraining waarbij we hen voorbereiden op het zelfstandig wonen.  De andere studio stellen we open voor (kleine) gezinnen in een crisissituatie. We gaan uit van een verblijf van maximaal 14 dagen.
Hiermee willen we een antwoord bieden op een acute vraag naar onderdak bij een crisissituatie  in een begeleidingstraject vanuit De Walhoeve of vanuit een traject van een partnerorganisatie.  We gaan immers voor een blijvend engagement, ook op momenten van crisis en in moeilijke situaties.

Bij de concrete uitwerking staan onze basiswaarden van respect, vertrouwen en open communicatie centraal.
We zijn ongeveer in de laatste fase van de voorbereiding: nog enkele aankopen van wat keukenmateriaal, een plaatsbeschrijving en een inventaris op papier zetten,  verder nadenken over een aantal basisafspraken en deze concretiseren, … 
En er is al eens een ‘proefdraai’ gebeurd!
Ouders die reeds bij ons in begeleiding zijn, kunnen in de studio immers ook occasioneel eens overnachten met hun kind(eren).  Verschillende ouders hebben hier  al gebruik van gemaakt.

De inrichting van de gezinsstudio was mogelijk via steun van VIPA en Fifty-One Club Ieper.

Hilde, pedagogisch coördinator

Ervaringen van de ouders:


"Het was een fijne ervaring om met al mijn kinderen eens samen te slapen in de studio."
"Door in de studio te kunnen slapen in dat weekend, kon ik zelf heel veel doen voor de communie van mijn dochter."