Feestje met visie !

06/07/2022

Vrijdagavond 17 juni  kwamen alle jongeren en begeleiders samen in Vleteren om de nieuwe visie en missie boven de doopvont te houden.
De weergoden waren ons gunstig gezind! Onder een stralende zomerzon gaf Wim een korte duiding waarvoor missie  en visie staan en hoe deze tot stand zijn gekomen.  De inbreng van jongeren, ouders en andere betrokkenen zijn hierbij zeer belangrijk geweest.

Centraal staat het zorg-saam  begeleiden en ondersteunen in een warme en positieve omgeving.

Daarna  gingen we aan de slag voor een creatieve doe-opdracht.  Bij de aanvang kreeg iedereen een gekleurde stip en zo kwam er een groepsindeling tot stand.  Verspreid over het domein zochten we puzzelstukken met onze kleur.

De verschillende groepjes puzzelden de visie en missie tot een geheel en we  hebben dit gevierd met een drankje en een bbq.

Zo hebben we ervaren hoe het samen zoeken en samen puzzelen verbindend werkt!

Iedereen heeft op zijn/haar manier een steentje bij gedragen om er een geslaagde avond van te maken, dankjewel!

 

Hilde, pedagogisch coördinator