Corona ervaringen in dagbegeleiding

18/06/2020

Getuigenis van een mama

Dit waren en zijn nog steeds moeilijke tijden.  Maar het dagcentrum heeft dit enorm goed gedaan, wij hadden nooit het gevoel dat we er alleen voor stonden.

In het begin mochten de kinderen niet gaan maar onze gezinsbegeleidster deed echt haar best om te videobellen. En ze zette ook uitdagingen online die de kinderen moesten uitvoeren, elke dag iets nieuws en tof. De kinderen keken daar altijd naar uit. Ze kwam ook regelmatig tuingesprekken voeren om te horen hoe het ging en als er iets was, waren ze altijd telefonisch bereikbaar. Na een tijdje als het weer toegelaten was mocht ieder op zijn beurt met vaste dagen in een eigen bubbel terug voor een paar uren naar het dagcentrum. Dat vonden de kindjes ook fijn dan waren ze nog eens uit huis. Vanaf nu mogen ze weer normaal gaan zoals vroeger met de nodige maatregelen natuurlijk. Het dagcentrum heeft er altijd voor gezorgd dat alles goed en met de nodige steun verliep. Met een grote dank daarvoor, het zijn topbegeleiders !!!!!!!!!

Getuigenis van een begeleidster

Als begeleiders binnen de jeugdzorg worden we verondersteld creatief te zijn en te roeien met de riemen die we hebben. Toen men de ‘lock-down’ afkondigde, stond het water ons even aan de lippen, maar we bleven roeien en gingen op zoek naar nieuwe wegen om onze koers verder te kunnen varen. We waren genoodzaakt de deuren van de dagbegeleiding te sluiten. Het was bijzonder vreemd de deuren te sluiten, wetende dat onze jongeren een tijdje niet meer in de dagbegeleiding aanwezig zouden kunnen zijn.

Er heerste een drukte van jewelste achter de schermen om de collega’s in te zetten waar nodig, los van hun vertrouwde werkplek, weg van de gekende leefgroep. Communicatie verliep meer dan ooit telefonisch, we installeerden facebook voor de begeleiders, belden jongeren op via skype en mailden druk weg en weer. Alles om toch maar in contact te kunnen blijven met de jongeren en hun ouders. Al snel voelden we dat dit niet voldoende was. Er werd gezocht naar een manier om onze jongeren terug te kunnen ‘zien’. Dit deden we door eerst te gaan wandelen met hen, een toertje te gaan fietsen en uiteindelijk konden ze terug terecht in ons gebouw, mét mondmasker en op veilige afstand.

De weken vorderden en we verlangden om terug een groep te mogen verwelkomen. Eerst via de zogeheten bubbelwerking, erna eindelijk terug onze leefgroep in huis. We zijn dankbaar om te zien dat we allemaal samen aan hetzelfde zeil hebben getrokken en steeds probeerden vooruit te kijken. We zijn opgelucht om te zien dat de samenwerking met ouders, leerkrachten en collega’s gesterkt werd en het virus verzwakt werd. Nu kijken we met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid uit naar de zomer, mét de jongeren in de leefgroep, hopende dat we deze situatie nooit meer moeten meemaken.

Lies, hoofdbegeleidster dagbegeleiding Veurne