cAnnect experimenteel project verlengd

20/01/2022

cAnnect is een ervaringsgericht project voor  jongeren en hun context waarbij de jongere samen met een contextfiguur en/of begeleider een ééndaagse of meerdaagse trektocht onderneemt per kano.

Eind augustus 2021 dienden vzw De Walhoeve en projectpartner La Trao bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag in voor de verlenging van cAnnect als experimenteel project.  Een adviescommissie beoordeelde onze aanvraag en na gunstig advies besliste minister Benjamin Dalle  om cAnnect een bijkomend jaar als experimenteel project financieel te ondersteunen.

Dit is fantastisch nieuws voor onze medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten en vooral voor iedereen die wil deelnemen aan het project.

De verlenging maakt het mogelijk ons verder te verdiepen in ervaringsgericht werken, de linken met het jeugdwerk te verstevigen en de rijke geschiedenis, cultuur, geografie, natuur, …  van de Ijzervallei verder in onze trajecten te integreren.  Ook de leeftijdsgrens voor deelname werd verhoogd van 21 naar 30 jaar.

We hebben in ieder geval goesting om er ook met cAnnect weer een fantastisch jaar van te maken!

Mario, kwaliteitscoördinator / fundraising