Bottom-up kwaliteitszorg

18/02/2019

Recent ontvingen we Dr. Bart Libbrecht van Vialogos om zijn visie op bottom-up kwaliteitszorg te leren kennen.

Bart Libbrecht promoveerde in 2016 tot doctor in de wijsbegeerte met zijn proefschrift “Complexe problemen aanpakken. Een epistemologische theorie en praktijkmodel voor transdisciplinaire samenwerkingsverbanden”.

De kennis die Bart verzamelde in het kader van zijn academisch onderzoek in combinatie met zijn ervaringen als hulpverlener leidde onder andere tot het boek “Gedeelde zorg, Veerkrachtige netwerken, overbodige hulpverlening” waarvan Bart mede-auteur is.

Daarnaast resulteerden de inzichten uit zijn onderzoek ook tot een interessante en bijzonder bruikbare visie op bottom-up kwaliteitszorg. Heel wat organisaties uit de sociale sector hebben hun kwaliteitszorg gebaseerd op het EFQM-model (European Foundation for Quality Management). 

In dit model worden verschillende domeinen beschouwd die, van links naar rechts gelezen, basisvoorwaarden en resultaatsgebieden vormen.  De resultaten geven dan terug input voor leren en innovatie die leiden tot aanpassingen in de basisvoorwaarden.

Figuur: kwaliteitsmodel Vialogos met de cliënt als uitgangspunt