400 BLOWS

De Walhoeve is steeds op zoek naar mogelijkheden voor de integratie van jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg in de maatschappij. Wie niet rechtstreeks te maken heeft met de Bijzondere Jeugdzorg heeft vaak weinig voeling met de sector. Misverstanden en onbegrip zijn daarvan niet zelden het resultaat.

400 BLOWS vormt een middel en katalysator om de problematiek en de werking van de Bijzondere Jeugdzorg bespreekbaar te maken en een plaats geven in de maatschappij.

400 BLOWS is een kunstwerk bestaande uit een video, een reeks fotogrammen en een bijhorende publicatie.

De video werd niet opgevat als documentaire maar als een artistieke creatie die een emotie en beweging vertolkt. Er werd een scène gemaakt van een jongere die door het prachtige landschap van De Moeren richting zee loopt.

‘Er is een complexe energie die vrijkomt bij een rennende figuur in een landschap. Tegelijk lijkt de figuur zich te onttrekken aan zijn omgeving en tegelijk lijkt hij er in op te gaan. Het is rust en onrust tegelijk maar het is bovenal symptoom van of verlangen naar vrijheid en innerlijke sterkte’, 

aldus de kunstenares Anouk De Clercq.

De film is hier te bekijken.

Een strook van beelden zoals fotogrammen van een filmstrook werd als een architecturale ingreep aangebracht in de gebouwen van De Walhoeve.

De publicatie is een soort “brouillon” met aantekeningen, foto’s, reacties, … van de jongeren, de begeleiders, de kunstenaar, … en laat voldoende witruimte voor de reacties van de toeschouwers.

400 BLOWS kwam tot stand met de steun van JINT, Youth in Action, Rotary Roeselare, Rotary Izegem, Soroptimisten Roeselare en de Vlaamse Gemeenschap.