Vzw De Walhoeve richt zich op kinderen,
jongeren, jongvolwassenen en hun leefomgeving
met een ondersteuningsnood.

We staan voor het
zorg-saam begeleiden en ondersteunen in een
warme en positieve omgeving.

De Walhoeve - organisatie in de jeugdzorg

Vzw De Walhoeve is een organisatie in de jeugdzorg met maatschappelijke zetel in de Eikhoekstraat 65 te Westvleteren.

Vzw De Walhoeve is erkend voor volgende modules:

  • 12 modules verblijf waaronder kamertraining (TCK)
  • 14 modules dagbegeleiding
  • 21 modules laagintensieve contextbegeleiding
  • 5 modules breedsporige contextbegeleiding
  • 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
  • 3 modules contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering
  • 1 module ondersteunende begeleiding
  • 2 modules zorggarantie
  • 2 modules veiligheidsplanning

AANBOD

Concreet begeleiden we twaalf jongeren in verblijf en vijftien jongeren in dagbegeleiding. Zowel aan verblijf als aan dagbegeleiding is contextbegeleiding gekoppeld.

Binnen de erkenning kunnen we één jongere voorzien van contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

We begeleiden ook zes jongeren en hun gezin in de modules positieve heroriëntering.

LOCATIES

We organiseren het verblijf op onze locatie in Westvleteren, de dagbegeleiding op onze locaties in Ieper en Veurne.

Contextbegeleiding organiseren we zowel vanuit Westvleteren, Ieper als Veurne. Positieve heroriëntering gebeurt binnen het arrondissement Veurne-Diksmuide.

AGENDA

DE WALHOEVE

NIEUWS

de walhoeve

Personeelsfeest en interne vorming

15/05/2024

Samen zijn met collega’s op een andere manier dan in een werkcontext zorgt voor verbinding. Elk jaar zoeken we een aantal gelegenheden om dit te realiseren. Op vrijdag 22 maart was er ons personeelsfeestje, dit jaar voor medewerkers en bestuursleden.

Lees meer

B.MKR Space Mission

14/05/2024

In de paasvakantie konden we in De Walhoeve de workshop ‘Space Mission’ van B.MKR (BE MAKER) volgen. We gingen eerst aan de slag op de computer, waar we via een programma een afstandsbediening konden instellen. Die konden we laten geluidjes maken en zelfs signalen laten sturen naar anderen.

Lees meer

Vakantiesprokkels

14/05/2024

De paasvakantie was zoals gewoonlijk weer een periode vol leuke en boeiende activiteiten.

Lees meer

Vrijwilliger worden bij VZW De Walhoeve?

We zoeken vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij het begeleiden van kinderen en jongeren op vlak van vervoer, huiswerk,  creatieve en/of logistieke activiteiten, ...