PROJECTEN

cAnnect

cAnnect is een ervaringsgericht project, met La Trao (ondersteuningsmodule van vzw Onze Kinderen) als partner, voor  jongeren en hun context waarbij de jongere samen met een contextfiguur en/of begeleider een  ééndaagse of meerdaagse trektocht onderneemt per kano.

Uitvalsbasis is de Ijzer met aansluitende waterwegen en waterlopen. Overnachten gebeurt met eenvoudig maar degelijk kampeermateriaal dat in alle seizoenen inzetbaar is. Aard en moment van deze trektocht laten toe om maximaal rekening te houden met de mogelijkheden van de jongere.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. We ontvingen ook bijkomende steun van Ronde Tafel 65 De Panne en Rotaract Mandeleie.

Van 1 april 2021 tot 31 december 2022 wordt cAnnect gesubsidieerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media als experimenteel project.

Wie ooit kano vaarde zal weten dat het varen op zich al een samenwerking vergt tussen wie voor- en achteraan zit. Het is een rustgevende activiteit die mogelijkheden biedt voor gesprek en bezinning. Aanpassing van de snelheid en externe factoren zoals wind, stroming en weersomstandigheden maken het ook een fysieke uitdaging. En dit alles in een totaal andere omgeving, omringd door vaak natuurrijke oevers. Op zich al een verademing …

Het is een bewuste keuze om deze activiteiten te organiseren in West-Vlaanderen, met de IJzer en aansluitende waterwegen en waterlopen als uitvalsbasis.

Resssoor

Resssoor is een project van vzw De Walhoeve om de weerbaarheid van jongeren te verhogen.  We vertrekken van de beproefde opleiding Aandacht in Actie van vzw Arktos voor de kinderen en jongeren die we begeleiden.   Twee  medewerkers volgen een vorming  in het hanteren van deze methodiek.  We gebruiken  de opgedane kennis en ervaring om weerbaarheidstraining duurzaam te verankeren in onze werking en in te zetten voor een ruime doelgroep van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

De uitwerking van Resssoor is mogelijk dankzij de financiële steun van het Streekfonds Hart voor West-Vlaanderen beheerd door de Koning Boudewijnstichting.  De toegekende middelen gebruiken we voor de opleidingen voor de kinderen en de jongeren alsook voor de vorming van twee medewerkers.  De loonkosten van de medewerkers die  we op het project inzetten, worden volledig betaald door vzw De Walhoeve.

Weerbaarheidstraining vergroot het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren om op te komen voor zichzelf.  Het vergroot de durf om grenzen te stellen en neen te zeggen.  Ze leren ook hun eigen gevoelens herkennen en zich in te leven in de gevoelens van anderen.  Het helpt hen om conflicten op te lossen en te weerstaan aan groepsdruk.  Een toegenomen weerbaarheid vergroot hun kansen en draagt bij tot de verdere ontwikkeling van hun talenten.

Daarom willen we weerbaarheidstraining duurzaam verankeren in onze werking ten behoeve van de kinderen en jongeren die we begeleiden alsook voor een bredere doelgroep van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Ons plan is om de methodiek verder te implementeren in onze modules verblijf, dagbegeleiding, mobiele begeleiding en cAnnect (meer info op www.cAnnect.be).  Hierbij zoeken we naar een eigen invulling en koppelen we  dit onder andere aan de verdere uitwerking van het ervaringsgericht werken.