AMBRAJAZE

Aanbod

Ambrajaze biedt een langdurige schoolvervangende dagbesteding aan voor jongeren die uit verschillende maatschappelijke systemen vallen. Het gaat onder andere om jongeren die niet meer te motiveren zijn voor school, ze kampen als het ware met een “school-burn-out”. We bieden deze jongeren de kans om vanuit zichzelf terug in beweging te komen en te ontdekken welke richting ze uit willen. Zo krijgen ze kansen om terug te schakelen naar school en/of werk. Via het aanbieden van ateliers, mede aangeboden door vrijwilligers, spelen we in op de interesses van jongeren.

Ambrajaze biedt op dinsdag en donderdag werking aan, met uitzondering van de schoolvakanties.

Institutionele Pedagogiek

De uitgangsvisie van Ambrajaze is gebaseerd op de institutionele pedagogiek en het creëren van positieve ontmoetingen en ervaringen. De institutionele pedagogiek vertrekt vanuit het gedachtengoed van Fernand Oury en Célestin Freinet.

Doelgroep

Onze werking staat open voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Leerlingen uit het secundair onderwijs vormen onze kerndoelgroep. De focus ligt op jongeren die een langdurige alternatieve dagbesteding nodig hebben. Hierbij kan het gaan om jongeren die geen richting of aansluiting meer vinden, om jongeren met maatschappelijke problemen/moeilijkheden,…

Vrijwilligerswerking

Vrijwilligers nemen binnen Ambrajaze een centrale plaats in. Een vrijwilliger krijgt binnen onze werking de kans om zijn of haar passie uit te oefenen en dit binnen een unieke jongerensetting. De vrijwilliger krijgt de kans om zijn of haar interesses te delen met jongeren en om samen met hem iets duurzaams op te bouwen. De vrijwilligers krijgen binnen Ambrajaze de kans om een atelierwerking uit te bouwen.