De Walhoeve VZW

Dagbegeleiding

Rechtstreeks toegankelijk:

Ouders en diensten kunnen rechtstreeks hun verzoek richten aan ons dagcentrum.

Wat?

Binnen de module dagbegeleiding bieden we naschoolse begeleiding, en zoeken we samen met jongeren en ouders naar haalbare oplossingen. In elk gezin komen wel eens moeilijkheden voor; in elk gezin maken ouders zich wel eens zorgen. We organiseren dagbegeleiding op onze locaties in Ieper en Veurne.

Doelgroep:

We begeleiden jongeren en hun gezin in problematische leefsituaties of jongeren die een als misdaad omschreven feit hebben gepleegd. Het gaat om jongeren van 3 tot 18 jaar, meestal binnen het gerechtelijk arrondissement Veurne of Ieper. Hier wordt voorzien in dagbegeleiding van jongeren die problemen hebben thuis, op school en/of in de vrije tijd.

Vijf goede redenen om bij ons aan te kloppen:

1) We leren via groepswerking tal van praktische, sociale en emotionele vaardigheden aan in een aangepast activiteitenaanbod, met sport en spel, in groepsvergaderingen, …

2) We volgen de schoolse taken in het dagcentrum nauwgezet op.

3) Als ouder zoek je samen met de professionele medewerkers naar oplossingen voor opvoedingsproblemen.

4) We hebben oog voor de noden van iedereen tijdens de individuele begeleiding.

5) We organiseren overleg en samenwerking met het gezin en zijn context: school, andere diensten (CLB, CAW, CGG,…), ruimere familie, etc.

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar ons pedagogisch profiel.