De Walhoeve VZW

Positieve heroriëntering

 

Rechtstreeks toegankelijk:

Ouders en diensten kunnen rechtstreeks hun verzoek aan ons richten.

De begeleiding gebeurt aan huis.

 

Vijf redenen om aan te kloppen bij vzw De Walhoeve voor Positieve heroriëntering:

1) We starten vanuit een specifieke verontrusting in een opvoedingscontext;

2) We werken met het hele gezin en met iedereen die getroffen is door de situatie, en zoeken hoe we deze verontrusting kunnen wegnemen;

3) We zitten allen samen rond de gesprekstafel zodat communicatie opnieuw mogelijk wordt;

4) We zorgen voor verbinding door iedere betrokkene zijn of haar gevoelens te laten uitspreken en te laten beluisteren door de anderen;

5) We werken aan een oplossing in een periode van vier maanden.

 

In dit proces zoeken we naar verbinding tussen alle betrokkenen en doen we blijvend beroep op hun betrokkenheid.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar ons pedagogisch profiel.