De Walhoeve VZW

ESF project

In maart 2012 werd door vzw De Walhoeve een aanvraag ingediend voor het project DE WALHOEVE INFORM bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project met nummer 3666 kadert binnen de oproep Mensgericht Ondernemen, werd door het ESF goedgekeurd en loopt van september 2012 tot eind juni 2014.

Dankzij de steun van het ESF en het Vlaams Co-financieringsfonds kunnen we startende begeleiders en logistiek personeel beter ondersteunen en verderwerken aan het installeren van een leercultuur binnen onze organisatie.

Het project kent vier operationele doelen:

• Begeleiders en logistiek medewerkers hebben zicht op de prioriteiten om de verschillende taken onder de knie te krijgen;

• Begeleiders en logistiek medewerkers laten zich niet in te hoge mate door de individuele jongeren voor zich innemen, zodat professioneel werken mogelijk blijft en men de taken naar behoren kan uitvoeren.

• De begeleiders hanteren een efficiënte en effectieve aanpak met de jongeren zodat het inadequaat gedrag van de jongeren vermindert.

• De begeleiders en logistiek medewerkers hebben voldoende zelfvertrouwen dat aanzet tot leren.

 

Volgende hoofdactiviteiten maken deel uit van het project:

• Opmaken, communiceren en opvolgen van resultaatsgebieden voor begeleiders en logistiek medewerkers, rekening houdend met hun eigen talenten;

• Training van begeleiders en logistieke medewerkers voor het ontwikkelen van assertief gedrag in de omgang met probleemjongeren;

• Specifieke training van begeleiders over de meest voorkomende gedragsstoornissen met concrete uitleg naar aanpak;

• Installeren van een leercultuur.