De Walhoeve VZW

cAnnect

cAnnect is een ervaringsgericht time-out(door) project voor kansarme jongeren waarbij de jongere samen met een begeleider een meerdaagse trektocht onderneemt per kano.

Uitvalsbasis is de Ijzer met aansluitende waterwegen en waterlopen. Overnachten gebeurt met eenvoudig maar degelijk kampeermateriaal dat in alle seizoenen inzetbaar is. Aard en moment van deze trektocht laten toe om maximaal rekening te houden met de mogelijkheden van de jongere.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. We ontvingen ook bijkomende steun van Ronde Tafel 65 De Panne.

cAnnect is een samentrekking van “canoe” en “connect”. Het project gebruikt trektochten per kano als middel tot verbinding. Letterlijk worden langsheen het traject locaties met elkaar verbonden. Dat kan een uitdaging zijn maar het is geen doel op zich. Het is de bedoeling de jongere (terug) te laten verbinden met zichzelf, met waarden, met ideeën, met verlangens, met dromen, met mensen, …. Tegelijk zal cAnnect ook heel wat organisaties met elkaar verbinden. Deze contacten zijn een absolute meerwaarde bijvoorbeeld op vlak van het uitwisselen van ervaringen.

We gaan er van uit dat de begeleider deze tocht niet onderneemt vanuit een verwachting de jongere te willen helpen als hulpverlener. Daarmee komen jongere en begeleider los uit de hulpverleningsrelatie. De begeleider onderneemt de tocht vanuit een gerichte aandacht voor de activiteit zelf, het varen, het eten maken, het opzetten van de tent, het genieten van de natuur, of een specifieke uitdaging. Tijdens deze activiteit is er heel wat tijd en ruimte voor reflectie en kunnen gaandeweg gesprekken tot stand komen. Naast eigen personeel is het ook de bedoeling om vrijwilligers en studenten in te schakelen.

We zien cAnnect als een katalysator voor verbinding.  Het zet een dynamiek in gang en is zelfversterkend.

Meer info via www.cAnnect.be