De Walhoeve VZW

Verblijf

Wat?

In de module verblijf kunnen we twaalf jongeren tot 20 jaar met gedrags- en emotionele moeilijkheden, uit een problematische leefsituatie samen met hun context begeleiden. Het kan ook gaan om jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

De jongeren leven samen met de deskundige begeleiders in een gemengde, verticale leefgroep. Er is een aparte werking voor pubers en adolescenten enerzijds en kleuters en lagere schoolkinderen anderzijds, zeker voor wat betreft de invulling van de vrije tijd en de studie.

We werken een aanpak uit voor de jongere en zijn of haar gezin.

Het huis ligt in een landelijk en groen kader. De verzorgde en aangepaste accommodatie straalt sfeer en rust uit: gezellige woonruimtes, recreatiezaal, individuele kamers, …

 

 

 

Op het domein zijn er een speelplein, een sportplein, een aantal weiden, een visvijver en een boomgaard.

 

 

 

 

De Walhoeve is meer dan een huis. We willen een ‘thuis’ creëren waar eenieder zich welkom voelt. In ‘De Walhoeve’ gaat het gewone leven zijn gang. Jongeren gaan van hieruit naar school, maken hun huiswerk, spelen buiten, knutselen, kletsen, luisteren naar muziek, vissen in de vijver,…
’s Avonds, op woensdagnamiddag, tijdens weekends en vakanties is er ruimschoots tijd voor ontspanning. Heel vaak zijn er geleide activiteiten zoals wandel- en fietstochten, knutselen, buitenspelen, … Ook buiten het domein zijn er voldoende mogelijkheden voor sport of andere ontspanning: voetbal, basket, jeugdbeweging,…
De jongeren leren verantwoordelijkheid nemen op hun eigen niveau.

Doelgroep:

De Walhoeve neemt jongeren op uit de Bijzondere Jeugdzorg. Bijzondere Jeugdzorg staat voor ‘Problematische leefsituatie’ en ‘Als misdrijf omschreven feit’.
Hun leeftijd kan variëren van nul tot 18 jaar. Begeleiding kan eventueel verlengd worden tot 20 jaar. De meeste jongeren kunnen vanaf 17 jaar overschakelen naar kamertraining.
De problemen kunnen zich situeren bij de jongeren zelf en/of de gezinssituatie kan vastgelopen zijn.

 

Vier dimensies in de probleemsituaties van de doelgroep:

1) Het betreft problematische leefsituaties. Er kan sprake zijn van verwaarlozing, verwerping, extreme verwenning. Er zijn meerdere problemen in het gezin (kwantiteit), op verschillende domeinen (gezinsstructuur, ouder-kind-relatie, persoonlijkheidsontwikkeling, pedagogische onbekwaamheid van de ouders, materiële omstandigheden,…). Vaak is de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling ernstig belast door de context.

2) De jongeren vertonen in min of meerdere mate emotionele en sociale ontwikkelingsstoornissen. We denken hierbij aan emotionele problemen, psychosomatische problemen, gedragsproblemen, agressief en oppositioneel gedrag, ADHD en leermoeilijkheden.

3) Er is sprake van een ernstige problematiek (kwaliteit) die tot uiting komt in de ernstige ontwikkelingsmoeilijkheden van de jongere of in de diepgaande conflicten tussen de gezinsleden en de heersende waarden en normen van de samenleving.

4) De problematiek heeft een chronisch karakter.

 

Er worden drie gezinsverbanden onderscheiden:

1) Er is weinig of geen gezinscontext.

2) Er zijn regelmatige contacten tussen ouders en kinderen, maar het perspectief op terugkeer is niet onmiddellijk haalbaar.

3) De ouders en kinderen zijn tijdelijk gescheiden, met duidelijk perspectief op terugkeer in het gezin.

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar ons pedagogisch profiel.