De Walhoeve VZW

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Via een geïndividualiseerde begeleiding bereiken we dat de jongere zelfstandig kan functioneren op de verschillende levensdomeinen.

De jongere huurt een woonst (studio, appartement) en de begeleiding gaat minstens één tot meerdere keren per week langs.
Deze module organiseren we tot de leeftijd van uiterlijk 21 jaar.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar ons pedagogisch profiel.