De Walhoeve VZW

Basisattitudes

Basisattitudes:

Het huisreglement is een hulpmiddel om het dagelijkse samenleven voor iedereen op een aangename en veilige manier te kunnen laten verlopen.
Het biedt niet enkel een structuur aan, het weerspiegelt ook wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar en met onszelf.
Dit geven wij op nog een andere manier weer, namelijk in onze LEEFCODE: een omschrijving van de attitudes die wij nastreven.
Om de twee weken komen jongeren en begeleiders bijeen om te spreken over deze leefcode. We evalueren onze attitudes van de laatste twee weken, en nemen voor de komende periode werkpunten op.
De bedoeling hiervan is dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt voor het creëren van een aangenaam leefklimaat. Hierna volgen basisattitudes in omgang met anderen en basisattitudes voor jezelf.

 

BASISATTITUDE IN OMGANG MET ANDEREN

Aanspreekbaarheid
- Open staan voor kritiek en opmerkingen: laat je aanspreken en bijsturen.
- Je spanningen niet afreageren. Gebruik hiervoor de gepaste groepsbijeenkomsten.
Dus: niet pesten, geen subgroepjes vormen, geen groepsondermijnend gedrag.
- Spreek over ‘opdrachten geven’ of ‘afspraken nakomen’. Benader elkaar positief.
- Aanvaard de leiding van diegenen die daarvoor bevoegd of aangeduid zijn.

Engagement
- Geen woorden maar daden.
- Anderen kunnen op je rekenen: belofte maakt schuld.
- Neem je verantwoordelijkheid op voor je taken, je activiteiten, voor wat van je gevraagd wordt, of voor wat afgesproken werd.
Bewijs dat je je woord kunt houden.
- Spreek elkaar aan door elkaar aan ieders verantwoordelijkheid te herinneren.
- Leer praten over wat er in je leeft.

Eerlijkheid
- Niet liegen of zaken verzwijgen.
- Niet stelen
- Durven je fouten toegeven, ervoor willen uitkomen en bereid zijn om ze te corrigeren.

Respect
Respect voor de basisvoorwaarden van de leefgemeenschap:
- Geen drugs of alcohol.
- Geen geweld, of dreigen met geweld.
- Geen seksuele omgang met medebewoners.
- Respect voor het materiaal waarmee je werkt; ook voor je eigen en andermans gerief.
- Respectvol taalgebruik: iemand persoonlijk aanspreken betekent niet  iemand uitmaken of geen tegenspraak dulden
- Gepaste tafelmanieren (eten met mes en vork, mond dicht bij het eten, geen overdreven porties nemen, beleefdheid, …)
- Respecteer je medebewoners, begeleiders en meerderen en luister naar elkaar; geef elkaar de ruimte om iets te verwoorden.

 

BASISATTITUDE VOOR JEZELF

Hygiëne en gezondheid
- Je dagelijks wassen en dagelijks minstens éénmaal je tanden poetsen.
- Regelmatig je kledij verversen en douchen, volgens de afspraken.
- Zorg dragen voor je eigen gezondheid, doktersadviezen volgen.

Orde en netheid
- Een ‘verzorgd’ voorkomen en haarsnit
- Orde en netheid in je kamer (kasten, bed, wastafel)
- Netheid in je individuele kast én in de gemeenschappelijke kasten
- Een nette boekentas en/of rugzak
- Inzet voor de huishoudelijke taken

Stiptheid
- Op tijd uit bed
- Op tijd in bed, en op tijd licht en radio uit
- Zich op een correcte manier aan de afspraken houden
- Stiptheid ook op het werk of op school
- Aandachtig en stil zijn tijdens de studie