De Walhoeve VZW

Bottom-up kwaliteitszorg

Recent ontvingen we Dr. Bart Libbrecht van Vialogos om zijn visie op bottom-up kwaliteitszorg te leren kennen.

Bart Libbrecht promoveerde in 2016 tot doctor in de wijsbegeerte met zijn proefschrift “Complexe problemen aanpakken. Een epistemologische theorie en praktijkmodel voor transdisciplinaire samenwerkingsverbanden”.

De kennis die Bart verzamelde in het kader van zijn academisch onderzoek in combinatie met zijn ervaringen als hulpverlener leidde onder andere tot het boek “Gedeelde zorg, Veerkrachtige netwerken, overbodige hulpverlening” waarvan Bart mede-auteur is.

Daarnaast resulteerden de inzichten uit zijn onderzoek ook tot een interessante en bijzonder bruikbare visie op bottom-up kwaliteitszorg. Heel wat organisaties uit de sociale sector hebben hun kwaliteitszorg gebaseerd op het EFQM-model (European Foundation for Quality Management).  In dit model worden verschillende domeinen beschouwd die, van links naar rechts gelezen, basisvoorwaarden en resultaatsgebieden vormen.  De resultaten geven dan terug input voor leren en innovatie die leiden tot aanpassingen in de basisvoorwaarden.

Figuur: kwaliteitsmodel Vialogos met de cliënt als uitgangspunt

Bart Libbrecht herschikte de verschillende domeinen in een aangepast schema en gaat uit van de cliënt en zijn verwachtingen die het fundament vormen van het kwaliteitssysteem.  Tegenover deze verwachtingen worden kernprocessen geplaatst die beschrijven hoe de cliënt een antwoord krijgt op zijn vraag.  Vervolgens worden de randvoorwaarden aan de kernprocessen gekoppeld.  Welke strategie is er nodig om de cliënt te geven wat hij nodig heeft?  Hoe kan de leiding van de organisatie deze strategie maximaal ondersteunen?  Welke middelen en partnerschappen zijn hiervoor nodig?  Welk personeelsbeleid en welke logistieke omkadering is hiervoor nodig?  Ten slotte worden er in de kernprocessen en de randvoorwaarden indicatoren geplaatst die helpen om continu te leren.

Figuur: kwaliteitsmodel Vialogos met de cliënt als uitgangspunt

 

In deze visie zien we heel wat raakvlakken met de manier waarop we ons eigen kwaliteitssysteem met als onderdeel ook ons ProMES systeem verder ontwikkelen.  We nemen de door Bart Libbrecht aangebrachte inzichten in ieder geval verder mee.

Meer info over Bart Libbrecht en Vialogos via www.vialogos.be

Reacties gesloten.